• Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego - Pedagogika w zakresie edukacji zintegrowanej z wychowaniem przedszkolnym (licencjat)

 • Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego - Pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego (magister)

 • Uniwersytet Gdański - Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju ze specjalizacją: Całościowe Zaburzenia Rozwoju

 • Uniwersytet Gdański - Studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika)
   

 

Dbam o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Brałam udział w licznych szkoleniach i kursach, m.in.:

 • Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się. (Pyramid Educational Consultants of Poland)

 • Włączanie rodziców w proces terapeutyczny. Kompetencje specjalisty AAC. (Gadatek, Monika Jerzyk)

 • Zabawa inspirująca rozwój - warsztat (Adrian Borowik)

 • Picture Exchange Communication System (PECS) - poziom I (Pyramid Educational Consultants of Poland)

 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji - blok I (Magdalena Grycman)

 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością - stopień I (Gadatek, Monika Jerzyk)

 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. (Małgorzata Łukaszewska-Choruży)

 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy - część I (Izabela Łukasik)

 • "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych." (Marzena Machoś)

 • MAKATON Program  Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe

 • LOGORYTMIKA - ruch słuch słowo© - (szkolenie certyfikacyjne ProCentrum)

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Fundacja Synapsis)

 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym z uwzględnieniem oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu/szkole i w domu. (M.Nochowicz)

 • III-Stopniowy kurs doskonalący: "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem" (IWRD Gdańsk)

 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 r.ż., w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R

 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej (MNRI®)

 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.I i II wg. metody dr Swietłany Masgutowej (MNRI®)

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – kurs doskonalący prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz i mgr Dariusza Okrzesika poziom I i II (krajowy), lider grup

 • Metoda Dobrego Startu – uzyskanie dyplomu Polskiego Towarzystwa Dysleksji - 3-stopniowy kurs doskonalący prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz

 • Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania - kurs z Operonem pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 • Taneczne spotkanie z Klanzą – warsztaty metodyczne – Centrum Szkoleniowe KLANZA

 • Klucz do uczenia się – szkolenie w zakresie modułów: Program Literacki i Gry Rozwijające

 • Nazywanie Świata – odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak. (Wanda Kostrzyńska)

Wykształcenie

Szkolenia i kursy