top of page

WYKSZTAŁCENIE

 • Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego - Pedagogika w zakresie edukacji zintegrowanej z wychowaniem przedszkolnym (licencjat); 2002

 • Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego - Pedagogika w zakresie kształcenia zintegrowanego (magister); 2004

 • Uniwersytet Gdański - Studia podyplomowe - Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju ze specjalizacją: Całościowe Zaburzenia Rozwoju; 2015

 • Uniwersytet Gdański - Studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika); 2017

KWALIFIKACJE

2023

 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością - poziom II (Monika Jerzyk, Gadatek)
   

2022

 • Terapia ręki I stopień. (Aneta Giczewska, Acentum)

 

2021

 • Attention Autism (Celina Twardysz)

 • Korowe zaburzenia widzenia (CVI). Podstawy diagnozy i terapii. (dr Christine Roman-Lantzy, organizator GenerAACja)

 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Eyetracking - komunikacja za pomocą wzroku. (Edyta Tyszkiewicz, Centrum neurorehabilitacji)

 • Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne. (Aleksandra Kaczyńska, Centrum Terapeutyczne)

 • Dzienniki jako pomoc terapeutyczna we wdrażaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - AAC. (Elżbieta Dawidek)

 • Książka? Tak! Ale jak to zrobić?! (Katarzyna Włodarczyk, GenerAACja)

 • ASD - pierwsze spotkania terapeutyczne. (Pareo Centrum, Joanna Wójtowicz-Pałasz)

2020

 • Zadaje pytania, komentuje, opowiada. Terapia funkcji komunikacyjnych dzieci z ASD. (Magdalena Tarnawska)

 • Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną. (Joanna Wójtowicz-Pałasz)

 • AAC jako wsparcie mówienia. (Ewa Grzelak)

 • Komunikacja osób w stanie wegetatywnym bądź minimalnej świadomości. (Edyta Tyszkiewicz, Centrum neurorehabilitacji)

 • CoughDrop jako narzędzie w komunikacji. (Edyta Tyszkiewicz, Centrum neurorehabilitacji)

 • Włączanie rodziców w proces terapeutyczny. Kompetencje specjalisty AAC. (Monika Jerzyk, Gadatek)

 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji - blok II i III (Magdalena Grycman)

 • Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się. (Pyramid Educational Consultants of Poland)

 • Zabawa inspirująca rozwój - warsztat (Adrian Borowik)

2019

 • Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji - blok I (Magdalena Grycman) 
 • Picture Exchange Communication System (PECS) - poziom I (Pyramid Educational Consultants of Poland)
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością - stopień I (Gadatek, Monika Jerzyk)

 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. (Małgorzata Łukaszewska-Choruży)

 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy - część I (Izabela Łukasik)

2018

 • "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych." (Marzena Machoś)

2017

 • MAKATON Program  Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe

 • LOGORYTMIKA - ruch słuch słowo© - (szkolenie certyfikacyjne ProCentrum)

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Fundacja Synapsis)

 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym z uwzględnieniem oddziaływań terapeutycznych w przedszkolu/szkole i w domu. (M.Nochowicz)

2016

 • III-Stopniowy kurs doskonalący: "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem" (IWRD Gdańsk)

 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 r.ż., w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R. (Ewa Żmich, EGEO)

 • Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej (MNRI®). (Małgorzata Koczyk)

 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.I i II wg. metody dr Swietłany Masgutowej (MNRI®). (Małgorzata Koczyk)

2015

 • Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania - kurs z Operonem pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji

2014

 • Metoda Dobrego Startu – uzyskanie dyplomu Polskiego Towarzystwa Dysleksji - 3-stopniowy kurs doskonalący prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz

2013

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – kurs doskonalący prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz i mgr Dariusza Okrzesika poziom I i II (krajowy), lider grup

SUPERWIZJA

 

2023

 • Cykl superwizji on-line, edycja X; superwizja grupowa z Moniką Jerzyk, Gadatek.

 • Cykl superwizji on-line, edycja VIII; superwizja grupowa z Moniką Jerzyk, Gadatek.

 • Cykl superwizji on-line, edycja VI; superwizja grupowa z Moniką Jerzyk, Gadatek.

 

2022

 • Cykl superwizji on-line edycja IV; superwizja grupowa z Moniką Jerzyk, Gadatek.

2021

 • Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących. Superwizja indywidualna z dr Magdaleną Grycman.

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Superwizja indywidualna z dr Magdaleną Grycman.

bottom of page