top of page

Nagłówek 1

Polityka prywatności

Firmy: Wczesne wspomaganie i terapia dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju Barbara Masłoch-Gatz, zwanej w skrócie "Przystań brzdąca"

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Przystań brzdąca szanuje prywatność swoich użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe i wykorzystywać je w sposób należyty. Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, oraz prawa i możliwości wyboru przysługujące naszym odwiedzającym i użytkownikom w odniesieniu do takich danych.

 

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni ją rozumiesz i akceptujesz, przed skorzystaniem z naszych usług. Jeśli nie zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności, nie zrozumiałeś jej w pełni i nie zaakceptowałeś jej, niezwłocznie zamknij stronę i nie korzystaj z naszych usług.

 

1. Twoja zgoda (przeczytaj uważnie!)

Niniejsza Polityka prywatności Przystań brzdąca - Wczesne wspomaganie i terapia dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki Przystań brzdąca gromadzi i wykorzystuje informacje dotyczące swoich niezarejestrowanych odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników („Odwiedzający” lub „Użytkownik” (odpowiednio) lub „Ty”) w związku z użytkowaniem i dostępem do strony internetowej oraz korzystaniem z usług prowadzonych w gabinecie terapeutycznym stacjonarnym lub mobilnym ("Przystań brzdąca"). 

 

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wiążącą i wykonalną umowę pomiędzy Tobą a Przystanią brzdąca, dlatego przeczytaj ją uważnie.

 

Możesz korzystać z Usług wyłącznie jeżeli w pełni akceptujesz niniejszą Politykę prywatności – korzystając z Usług, oświadczasz i potwierdzasz, że w sposób świadomy akceptujesz niniejszą Politykę prywatności, w tym gromadzenie i przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zdefiniowanych i wyjaśnionych poniżej.

 

Uwaga: prawo nie zobowiązuje Cię do przekazywania nam jakichkolwiek danych. Niniejszym potwierdzasz i oświadczasz, że wszelkie dane przekazujesz nam z własnej i nieprzymuszonej woli dla celów opisanych w niniejszej Polityce.

2. Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy dwa rodzaje danych dotyczących naszych Odwiedzających i Użytkowników oraz odbiorców usług:

 1. Niezidentyfikowane i nieidentyfikowalne dane dotyczące Odwiedzających lub niezidentyfikowanych Użytkowników, które są gromadzone automatycznie w trakcie korzystania przez nich z Usług („Dane nieosobowe”). Takie Dane nieosobowe nie umożliwiają nam identyfikacji Odwiedzających lub Użytkowników, od których zostały uzyskane. Gromadzone przez nas Dane nieosobowe obejmują przede wszystkim dane techniczne i zbiorcze dane dotyczące użytkowania, takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Odwiedzających i Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące dane dotyczące urządzenia Odwiedzającego lub Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, tj. dane, które identyfikują osobę fizyczną lub pozwalają na jej identyfikację po podjęciu zasadnych działań lub dane, które mogą mieć charakter prywatny lub wrażliwy („Dane osobowe”). Gromadzone przez nas Dane osobowe obejmują przede wszystkim dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu), dane dotyczące płatności (imię i nazwisko, fizyczny adres rozliczeniowy, metoda płatności i dane transakcji), dane dotyczące sesji przeglądania lub użytkowania (adres IP, lokalizacja geograficzna), dane dotyczące powiązanych kont zewnętrznych (takich jak adres e-mail lub nazwa użytkownika przypisane do powiązanego konta Google lub Facebook), korespondencję, dokumentację medyczną pacjenta, informacje z wywiadu oraz wszelkie inne Dane osobowe przekazywane nam przez Odwiedzających lub Użytkowników w trakcie korzystania z Usług. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie Dane nieosobowe powiązane z Danymi osobowymi (np. w celu doskonalenia oferowanych przez nas Usług) uznaje się za Dane osobowe przez cały okres takiego powiązania.

3. Jak gromadzimy dane?

Stosujemy dwie zasadnicze metody:

 1. Gromadzimy dane, gdy korzystasz z Usług. Innymi słowy, gdy korzystasz z naszych Usług, w tym gdy przeglądasz naszą Stronę internetową lub subskrybujesz stronę, jesteśmy tego świadomi i możemy gromadzić dane dotyczące takiego użytkowania lub sesji niezależnie, w tym za pomocą plików cookies i innych technologii śledzenia opisanych w art. ‎8 poniżej.

 2. Gromadzimy dane, jakie przekazujesz nam dobrowolnie. Przykładowo, gromadzimy Dane osobowe, jakie przekazujesz nam, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach bezpośrednio, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach za pośrednictwem usług zewnętrznych, takich jak Facebook lub Google, gdy wysyłasz lub zamieszczasz Dane osobowe w trakcie korzystania z naszych Usług lub gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio (konsultacja, diagnoza, terapia).

4. Dlaczego gromadzimy dane?

Dane nieosobowe i Dane osobowe, o których mowa powyżej, gromadzimy w następujących celach:

 1. Świadczenie i obsługa Usług;

 2. Dalszy rozwój, personalizacja i doskonalenie naszych Usług na podstawie wspólnych lub osobistych preferencji, doświadczeń i trudności Odwiedzających i Użytkowników;

 3. Udzielanie Użytkownikom bieżącej pomocy i wsparcia;

 4. Możliwość wysyłania naszym Odwiedzającym i Użytkownikom ogólnych i spersonalizowanych zawiadomień dotyczących usług oraz wiadomości promocyjnych;

 5. Ułatwianie, sponsorowanie i oferowanie konkursów, wydarzeń i promocji, określanie, czy uczestnicy spełniają wymogi kwalifikacyjne, monitorowanie działań, kontakt ze zwycięzcami oraz przyznawanie nagród i wyróżnień;

 6. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom;

 7. Spełnienie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

5. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych i nieosobowych oraz danych wrażliwych jest właściciel firmy  Wczesne wspomaganie i terapia dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju Barbara Masłoch-Gatz.

6. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe Odwiedzających i Użytkowników Przystani brzdąca mogą być utrzymywane, przetwarzane i przechowywane przez Przystań brzdąca stosownie do potrzeb świadczonych przez nas Usług zgodnie z wymogami prawa.

Wszystkie dokumenty Usługobiorców zawierające dane osobowe i dane wrażliwe, które fizycznie oddajecie Państwo do Przystani brzdąca (w szczególności dokumenty medyczne) są przechowywane w miejscu dostępnym wyłącznie Administratorowi, a gdy dostęp do zawartych w nich informacji przestaje być niezbędny do świadczenia usługi są trwale niszczone.

Na Twój wniosek udzielimy Ci informacji o tym, czy przechowujemy Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać wgląd do swoich danych osobowych, poprawić je lub zażądać ich usunięcia, kontaktując się z nami pod adresem: przystanbrzdaca@gmail.com

7. Udostępnianie Danych osobowych.

7.1 Przystań brzdąca może udostępniać Twoje Dane osobowe osobom trzecim (lub w inny sposób zezwalać osobom trzecim na dostęp do nich) wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą (pisemną). Dotyczy to także publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz na fanpage firmy na portalu społecznościowym.

7.2 Przystań brzdąca może ujawnić Twoje Dane osobowe lub w inny sposób zezwolić innym osobom na dostęp do nich na podstawie żądania prawnego, takiego jak wezwanie organu, postępowanie prawne, nakaz przeszukania lub orzeczenie sądu, lub zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że prawo nas do tego zobowiązuje, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Cię.

7.3. Funkcjonalności mediów społecznościowych i strony w ramkach, narzędzia analityczne:

Usługi obejmują określone funkcjonalności i widgety mediów społecznościowych, takie jak „Facebook Connect” lub „Zaloguj się za pomocą konta Google”, przycisk „Lubię to” Facebook, przycisk „Podziel się” lub inne interaktywne miniprogramy („Funkcjonalności mediów społecznościowych”). Funkcjonalności mediów społecznościowych mogą gromadzić dane, takie jak Twój adres IP lub odwiedzana zakładka na naszej Stronie internetowej, i mogą umieszczać pliki cookies umożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie. Na stronie internetowej wykorzystywana jest też aplikacja Visitor Analitics, która jest też odbiorcą Danych nieosobowych.

8. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

Strona Przystań brzdąca wykorzystuje określone technologie monitorowania i śledzenia (takie jak pliki cookies i inne technologie). Technologie te są wykorzystywane do utrzymywania, świadczenia i doskonalenia naszych Usług na bieżąco oraz do zapewniania wyższej jakości obsługi naszym Użytkownikom. Przykładowo, dzięki tym technologiom możemy utrzymywać i śledzić preferencje i uwierzytelnione sesje naszych Użytkowników w celu lepszego zabezpieczenia naszych Usług, trendów zachowań użytkowników i efektywności kampanii oraz monitorowania i usprawniania ogólnego funkcjonowania naszych Usług.

Pliki cookies: Prawidłowe działanie niektórych z powyższych technologii wymaga pobrania niewielkiego pliku z danymi (tzw. „ciasteczka” – ang. „cookie”) i przechowywania go na Twoim urządzeniu. W sposób domyślny wykorzystujemy kilka trwałych plików cookies dla celów uwierzytelniania sesji i użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania preferencji Użytkownika, monitorowania funkcjonowania naszych usług  oraz ogólnego świadczenia i doskonalenia naszych Usług. Jeśli chcesz usunąć lub zablokować pliki cookies, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi lokalizacji pliku lub katalogu, który przechowuje pliki cookies, dostępnymi w zakładce pomocy Twojej przeglądarki internetowej. Informacje o usuwaniu plików cookies lub zarządzaniu nimi są dostępne także na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl . Zwracamy uwagę, że usuwanie naszych plików cookies lub zablokowanie plików cookies lub technologii śledzenia może uniemożliwić Ci dostęp do określonych obszarów lub funkcjonalności naszych Usług bądź w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na jakość obsługi.

9. Komunikaty od Przystani brzdąca.

Subskrybując nasze Usługi (blog, konto mediów społecznościowych lub wydarzenie publiczne) i przekazując Przystani brzdąca swój adres e-mail lub inne dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub nazwę użytkownika mediów społecznościowych), wyrażasz zgodę na otrzymywanie promocyjnych treści, wiadomości lub połączeń telefonicznych od Przystani brzdąca za pomocą takich środków. W związku z powyższym, Przystań brzdąca ma prawo dzwonić do Ciebie lub wysyłać Ci treści lub wiadomości drogą poczty elektronicznej, SMS, bezpośrednich wiadomości tekstowych, marketingowych połączeń telefonicznych lub podobnych form komunikacji. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich promocyjnych wiadomości lub połączeń telefonicznych, możesz poinformować o tym Przystań brzdąca w dowolnym czasie lub postąpić zgodnie z instrukcjami „rezygnacja” lub STOP zawartymi w otrzymywanych komunikatach.

10. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Przechowujemy podane nam przez Ciebie dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub zakończenia Usługi. W celu tzw. rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub zawierających je dokumentów dla udokumentowania spełnienia wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez upoważnione do tego organy państwowe

11. Dostęp do Danych osobowych.

Przystań brzdąca gwarantuje Ci spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych. Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich bądź ich usunięcia. Masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia ich oraz niepodlegania profilowaniu. Masz prawo wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: - zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe bądź niekompletne; - Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane (chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Pracownię przez odrębne przepisy (np. podatkowe); - Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Jak wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych?

Informujemy, że Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora  (przystanbrzdaca@gmail.com) spod adresu, którego zgoda dotyczy, listownie bądź bezpośrednio u Administratora. Wycofanie zgody skutkuje trwałym usunięciem Twoich danych zebranych poprzez stronę www oraz dokumentacji zebranej podczas świadczenia usługi.

13. Fora publiczne i Treści Użytkownika

Nasze Usługi oferują publicznie dostępny blog, społeczności i fora wsparcia. Bądź świadomy, że wszelkie informacje, jakie zamieszczasz w takich obszarach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia Twoich Danych osobowych z naszych blogów, społeczności lub for, skontaktuj się z nami pod adresem: przystanbrzdaca@gmail.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych osobowych z takich obszarów. 

W każdym przypadku zalecamy, aby nie zamieszczać żadnych informacji (ani nie wykorzystywać w tym celu żadnych środków), których upublicznienia w takich obszarach sobie nie życzysz.

14. Aktualizacje.

Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, aby odzwierciedlić zmiany naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany uznane przez nas za „istotne” (według naszego wyłącznego uznania w dobrej wierze), zawiadomimy Cię o nich (jedną z metod zawiadamiania, o których mowa w art. 13 ust. 2 Warunków korzystania z usług) przed wejściem zmian w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o naszych praktykach w zakresie prywatności. 

 

15. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: przystanbrzdaca@gmail.com

Możesz skontaktować się z nami także pocztą tradycyjną pod adresem: Brzeźno 33, 77-300 Człuchów.

bottom of page