top of page

Nazywam się Barbara Masłoch-Gatz. Z wykształcenia jestem pedagożką wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Swoją życiową przygodę pracy  z dziećmi rozpoczęłam w przedszkolu masowym blisko 20 lat temu po ukończeniu studiów na Akademii Bydgoskiej. Z czasem w kręgu moich zainteresowań znalazły się dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i to im poświęciłam swój dalszy rozwój zawodowy. Podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim zdobyłam kwalifikacje terapeutki osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz specjalistki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a następnie oligofrenopedagożki.

Moją pasją jest praca z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i rozwijanie ich kompetencji w porozumiewaniu się. Pasję tę realizuję w codziennej pracy z grupą dzieci, których jestem nauczycielką w przedszkolu specjalnym oraz w Przystani brzdąca - miejscu, które 6 lat temu powstało z mojego zamiłowania do AAC.

Moje oddziaływania terapeutyczne skierowane są na rozwój umiejętności porozumiewania się dzieci niemówiących lub posługujących się mową w sposób niewystarczający do skutecznej komunikacji. Stałym wsparciem obejmuję dzieci ze spektrum autyzmu, niepełnosprawne intelektualnie, z afazją i apraksją, dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami genetycznymi oraz dzieci, u których rodzaj zaburzenia wskazuje na zagrożenie opóźnionym rozwojem mowy.

Barbara Masłoch-Gatz TERAPEUTA AAC
bottom of page