Moją misją jest niesienie pomocy dzieciom.

Brzdącom już na starcie doświadczonym przez los, którym trzeba zapewnić szczęśliwe i godne życie. 

 

Swoją opieką otaczam dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością.

 

Moją pasją jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC), więc najważniejszym celem w pracy terapeutycznej z Waszym dzieckiem będzie dla mnie jego usprawnianie w zakresie komunikacji, budowanie jego systemu opartego na bazowych umiejętnościach komunikacyjnych, min. kontakcie wzrokowym, współdzieleniu uwagi, naśladownictwie.

 

Dzięki rozwijaniu komunikacji Twoje dziecko ma szansę skuteczniej nawiązywać relacje, rozwijać samodzielność, wygasić trudne zachowania, budować pozytywny obraz samego siebie.

 

Zadzwoń i umów się na spotkanie, a doradzę Ci, które zajęcia będą najkorzystniejsze dla Twojego dziecka.

Przechwytywanie2.JPG