top of page
PRZYSTAŃ BRZDĄCA AAC
terapia AAC

TERAPIA
Zajęcia terapeutyczne w Przystani brzdąca to oddziaływania rozwijające umiejętność porozumiewania się. Nabywanie tych umiejętności to długotrwały proces rozpoczynający się od oceny umiejętności porozumiewania w oparciu o obserwację i wywiad z rodzicami. Na podstawie oceny opracowywane są strategie mające na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. 
Rodzic jest nieodzowną częścią procesu terapeutycznego, ponieważ porozumiewania się dziecko uczy się przede wszystkim w rodzinie. T
o właśnie rodzic ma stać się najważniejszym partnerem komunikacyjnym dziecka i zadaniem terapeuty jest przygotowanie go do tej niezwykle ważnej roli. 

Zajęcia mają charakter indywidualny. Warunkiem udziału w zajęciach jest wyrażenie zgody przez rodziców na nagrywanie pracy terapeutycznej.

 

Uwaga! W chwili obecnej brak wolnych terminów na zajęcia.
bottom of page