top of page

PECS

Zaktualizowano: 17 sty 2020


Picture Exchange Communication System

Opracowane przez Andrew S. Bondy, Ph.D. Frost & Lori, MS, CCC / SLP.

Wszyscy mamy potrzebę komunikowania się, jednakże dla części osób umiejętność ta jest trudna do opanowania, ze względu na różnego rodzaju zaburzenia rozwoju. Dla tych osób w 1995 roku

został opracowany model PECS jako unikalny, wspomagający/alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.

PECS zostało zaprezentowane pierwszy raz na Delaware Autistic Program i od razu zyskało uznanie profesjonalistów na całym świecie. Zostało docenione w szczególności za koncentrowanie się na komponentach inicjowania komunikacji. PECS nie wymaga ani skomplikowanych, ani drogich materiałów. PECS powstawało przy współpracy rodzin, pedagogów, nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych i dlatego właśnie jest chętnie stosowane w różnorodnych środowiskach.


U osób ze spektrum autyzmu często występują problemy z komunikowaniem potrzeb oraz z motywacją do komunikacji. Mimo, iż w wielu przypadkach potrafią one prawidłowo artykułować dźwięki mowy, nie wiedzą jak lub po co komunikować się z innymi osobami. Brak tej umiejętności jest podstawowym powodem występowania zachowań trudnych (agresja, autoagresja, krzyk). Dzięki opanowaniu umiejętności komunikacji wspomagającej/alternatywnej bardzo często notuje się spadek występowania tego typu zachowań, ponieważ osoby te mogą porozumieć się w sprawie zaspokojenia własnych potrzeb, reagować na zaistniałe sytuacje, czy inicjować kontakt.

PECS rozpoczyna nauczanie każdej osoby od podawania obrazka pożądanej rzeczy „partnerowi komunikacyjnemu”, który natychmiast uznaje tę inicjację jako prośbę. System zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań. W bardziej zaawansowanych fazach, osoby są uczone odpowiadania na pytania oraz komentowania.


W przypadku dzieci, które nie mają wystarczających możliwości motorycznych podawanie obrazków można zastąpić wskazywaniem ręką lub wzrokiem. Wykorzystywane w metodzie obrazki różnią w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika. Mogą to być symbole PCS, Makaton, Piktogramy, zdjęcia lub dowolne rysunki, a nawet symbole przestrzenno-dotykowe (np. łyżka może oznaczać czasownik "jeść"). Ważne jest jednak, by używane symbole były stałe i konsekwentnie używane w procesie komunikacji.

Protokół nauczania PECS bazuje na książce B.F.Skinnera „Verbal Behavior”. W PECS podobnie jak u Skinnera, funkcjonalne operatory werbalne są systematycznie nauczane za pomocą odpowiedniego stosowania procedur podpowiadania oraz strategii wzmacniania, co ostatecznie prowadzi do niezależnego porozumiewania się. W metodzie tej nie używamy podpowiedzi słownych i dzięki temu nasi uczniowie unikają uzależnienia się od nich w procesie uczenia.

PECS przyjął się z powodzeniem u osób w każdym wieku, u osób posiadających rozmaite trudności komunikacyjne, poznawcze i fizyczne.


Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę.
źródło: PECS-POLAND


825 wyświetleń

Comentários


bottom of page