top of page

Jesienne zagadki AAC


Pomoc to kilka prostych interaktywnych zagadek dotyczących jesieni. Zawiera też piosenkę "Idzie jesień" opatrzoną symbolami z kluczowym słownictwem, jako wprowadzanie do kolejnych zagadek. Materiał zawiera symbole PCS i został utworzony za pomocą programu Genially i Grid3. Pomoc pierwotnie utworzona została dla 4 osobowej grupy przedszkolaków w wieku 4-6 z autyzmem, afazją i niepełnosprawnością intelektualną, posługujących się książkami komunikacyjnymi oraz komunikatorem Letmetalk. Narzędzie służy rozwijaniu słownictwa czynnego i biernego związanego z jesienią, różnicowania symboli, rozwijaniu inicjatywy komunikacyjnej, upominania się o akcję (start-stop za pomocą gestów i symboli z indywidualnego narzędzia lub w prezentacji), kształtowanie umiejętności komentowania, dokonywania wyboru, kontekstowo poprawnego reagowania na informację o błędzie. Rozwijanie umiejętności manualnych podczas obsługi prezentacji. Aktywność użytkownika polega na dokonywaniu wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedzi w prezentacji lub za pomocą indywidualnego narzędzia. Materiał dostępny jest wyłącznie on-line po kliknięciu na link.


Słownictwo oraz piosenkę w formacie PowerPoint zawarte w pomocy znajdziecie w zakładce: do pobrania (Jesień)

1546 wyświetleń

1 Comment


Przystań brzdąca
Przystań brzdąca
Oct 05, 2022

https://youtu.be/QM0BaFAfICA

Piosenka "Idzie jesień" na


Like
bottom of page