top of page

Jesienne zagadki AAC


Pomoc to kilka prostych interaktywnych zagadek dotyczących jesieni. Zawiera też piosenkę "Idzie jesień" opatrzoną symbolami z kluczowym słownictwem, jako wprowadzanie do kolejnych zagadek. Materiał zawiera symbole PCS i został utworzony za pomocą programu Genially i Grid3. Pomoc pierwotnie utworzona została dla 4 osobowej grupy przedszkolaków w wieku 4-6 z autyzmem, afazją i niepełnosprawnością intelektualną, posługujących się książkami komunikacyjnymi oraz komunikatorem Letmetalk. Narzędzie służy rozwijaniu słownictwa czynnego i biernego związanego z jesienią, różnicowania symboli, rozwijaniu inicjatywy komunikacyjnej, upominania się o akcję (start-stop za pomocą gestów i symboli z indywidualnego narzędzia lub w prezentacji), kształtowanie umiejętności komentowania, dokonywania wyboru, kontekstowo poprawnego reagowania na informację o błędzie. Rozwijanie umiejętności manualnych podczas obsługi prezentacji. Aktywność użytkownika polega na dokonywaniu wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedzi w prezentacji lub za pomocą indywidualnego narzędzia. Materiał dostępny jest wyłącznie on-line po kliknięciu na link.


https://view.genial.ly/5f9684dc8c7f9b0d14e85615/interactive-content-aac-jesienne-zagadki

Słownictwo oraz piosenkę w formacie PowerPoint zawarte w pomocy znajdziecie w zakładce: do pobrania (Jesień)

1504 wyświetlenia
bottom of page